NynkeNijman.nl

“Seksualiteit gaat om veel meer dan het hebben van seks. Het gaat over de sociale regels, de economische structuren, de politieke debatten en religieuze ideologieën die de fysieke uitingen van intimiteit en de relaties waarin deze intimiteit plaats vindt, omringen.”

‘ Development with a body: Sexuality, human rights & development. 2008′

Welkom op NynkeNijman.nl, een site waarop seksualiteit alle aandacht krijgt die het moet hebben.

Men praat vaak vluchtig over seks, maar in de regel wordt er niets zinnigs gezegd. Jongeren komen telkens meer in aanraking met seksueel getinte beelden of situaties, maar krijgen hierbij niet de tekst en uitleg die ze zouden moeten krijgen. Ouderen praten er niet graag over en jongeren weten vaak niet waar ze het over hebben.

Op deze site wordt getracht seksualiteit op een leuke manier bespreekbaar te maken, maar tegelijkertijd kennis over te brengen waar je in de praktijk iets mee kan.

Met de tijd zal alle content van deze pagina te zien zijn op de website van ilvy.comhet platform ter bevordering van de seksuele gezondheid, opgericht door Drs. Nynke Nijman.