Seksles!

De voorlichting en educatie die NynkeNijman.nl geeft worden ook wel ‘Seksles!’ genoemd. Centraal staan hierbij onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep: bij jongeren in de leeftijd 12-14 jaar zijn andere onderwerpen van belang dan bij jongeren van 15-18 jaar. Jongeren met een ontwikkelingsstoornis zullen andere behoeften hebben en een andere seksuele ontwikkeling doormaken dan hulpverleners.

Ook deze laatste groep is een belangrijke doelgroep als het gaat om voorlichting en educatie omtrent seksualiteit. Hulpverleners dienen goed op de hoogte te zijn over seksualiteit om hun patiënten van gepaste hulp te kunnen voorzien en deze informatie wordt niet altijd binnen hun opleiding aangeboden.

Enkele eerdere locaties:

  • Yulius College, voor speciaal onderwijs (Schiedam, 2012 – 2013)
  • Erasmus MC, huisartsopleiding (Rotterdam, 2013-2018)
  • Albeda College (Vlaardingen,2013 – 2018)
  • Willem Lodewijk Gymnasium (Groningen, 2014 – 2018)
  • Openbare Basisschool het Windas, in samenwerking met DUS!? (Schiedam, 2014)
  • Sint Jozef Basisschool, in samenwerking met DUS?! (Schiedam, 2014)